Úvod Alžběta Životopis Galerie Zajímavosti Poezie Život v datech Ostatní životopisy Sisi a film Prameny Kontakt


Arcivévodkyně Gisela

Byla oblíbenou dcerou císaře Františka Josefa, který jí říkal "Gisella", přičemž vždy kladl důraz na druhou slabiku jména. Princezna Gisela měla v rodině nejlepší vztah k babičce Žofii a bratru Rudolfovi, s nímž ji po celý život pojilo velké přátelství. Císařovna Alžběta k ní byla vždy chladná a o její rodině řekla málokdy něco lichotivého. Gisela prý byla milá dívka, sice ne zrovna hezká a chytrá, ale uměla hezky malovat. Už v šestnácti letech ji provdali za bavorského prince Leopolda (1846), s nímž měla ve šťastném manželství čtyři děti: Alžbětu (1874), Augustu (1875), Jiřího (1880) a Konrada (1883). Manželé hodně cestovali a Gisela vedla poměrně nákladnou domácnost, od roku 1918 však žili ve značně skromnějších poměrech. Leopold zemřel koncem září 1930, jeho žena o dva roky později.

Arcivévodkyně Marie Valerie

Nejmilejší dcera císařovny Alžběty se narodila v Maďarsku. O malou Marii Valerii se Sisi starala přímo příkladně, a tak se není ani čemu divit, že na ni její starší sourozenci žárlili. Marie Valerie se zajímala o umění a dobře psala, společně s matkou dokonce vydaly knihu "Podzim na jihu". V roce 1888 se Valerie zamilovala do svého vzdáleného příbuzného, Františka Salvátora, za něhož se o dva roky později provdala. Žili na zámku Wallsee, kde se jim narodilo deset dětí: Alžběta (Ella) (1892), František Karel (1893), Hubert (1894), Hedvika (1896), Theodor (1899), Gertruda (1900), Marie (1901), Klement (1904), Mathilda (1906) a Agnes (1911). Marie Valerie se věnovala dobročinnosti a založila mnoho chudobinců a starobinců, proto se jí mezi lidmi často říkalo "anděl z Wallsee". Zemřela v roce 1924.

Zpět