Úvod Alžběta Životopis Galerie Zajímavosti Poezie Život v datech Ostatní životopisy Sisi a film Prameny Kontakt

Dvorní dámy císařovny

Lily Hunyadyová
Lily Hunyadyová, narozená roku 1836 ve Vídni, byla jedna z prvních maďarských dvorních dam císařovny. S mladší sestrou Imreho Hunyadyho, Alžbětina ctitele, císařovna uzavřela přátelství v raných 60. letech na Madeiře a trvalo několik let. Lily se v roce 1871 provdala za hraběte Ottu Walterskirchena a žila s ním ve Vídni až do své smrti v roce 1907.

Ida Ferenczyová

Ida se narodila v roce 1839 v uherské šlechtické rodině. Její přichod ke dvoru zůstává dodnes tajemstvím - Alžbětě byl prý předložen list se jmény několika urozených dam, z nichž si měla jednu vybrat jako dvorní dámu. Všechna jména byla napsána krasopisně, jen jméno Idy Ferenczyové někdo očividně ve spěchu připsal. To Alžbětu zřejmě zaujalo a Ida se stala nejen její předčitatelkou, ale i důvěrnicí na dlouhých čtyřicet let. Byla rovněž prostředníkem mezi císařovnou a Gyulou Andrássym.

Marie Festeticsová

Marie se narodila roku 1839 a byla jednou z nejoblíbenějších císařovniných dvorních dam. Vedla si deník, do kterého pečlivě zaznamenávala všechny události. Marie se jako jedna z mála velmi pozitivně vyjadřovala o Possenhofenu (ostatní dámy se o něm mluvily jako o "žebráckém hospodářství"). Tak trochu se vyjímala ze zažitého prototypu dvorní dámy, protože příliš nemilovala sport a držet krok s císařovnou jí dělalo značné potíže.

Franziska "Fanny" Feifaliková

Franziska byla pro Alžbětu jedna z nejdůležitějších osob. Starala se totiž o její vlasy, o "korunu jejího půvabu". Franzisku Sisi odloudila dvornímu divadlu Burgtheatru a po zbytek života se jí nezvdala. Česala ji každý den a když byla Fanny náhodou nemocná, byl z toho pokaždé velký problém. Franziska proto měla u dvora výsadní postavení. Dokonce si prosadila i svatbu (obyčejně císařovně směly dělat společnost jen neprovdané dámy). Jejím mužem se stal bankovní úředník Hugo Feifalik, kterého Sisi také proti všem zvyklostem zaměstnala u dvora.

Paula Bellegardeová

Rozená hraběnka Königseggová působila jako Sisina dvorní dáma hned v prvních letech po jejím příchodu do Vídně. Zprvu nebyla Alžbětě příliš sympatická, možná také proto, že byla spíše protiuhersky zaměřená. Po nějaké době však Alžběta svou antipatii překonala a hraběnku si prosadila jako svou vrchní hofmistrovou.

Irma Sztárayová

Hraběnka Sztárayová se stala Alžbětinou dvorní dámou v roce 1894, především díky tomu, že měla dobrou tělesnou kondici a dokázala se Sisi držet krok. Irma později sepsala své paměti, u nás vydané pod názvem "Poslední léta císařovny", v nichž líčí osobnost císařovny Alžběty s neskrývaným obdivem. Irma Sztárayová doprovázela Sisi i do Ženevy, kde byla císařovna zavražděna. Zemřela v roce 1940 ve věku sedmdesáti čtyř let na svém panství v Maďarsku.

Zpět