Úvod Alžběta Životopis Galerie Zajímavosti Poezie Život v datech Ostatní životopisy Sisi a film Prameny Kontakt

Ludvík Bavorský - "Louis"

Ludvík byl nejstarším synem Maxe Bavorského a jako mladý sloužil v armádě, což tehdy bylo pro šlechtické syny běžné. Zamiloval se do židovské herečky Henrietty Mendelové, ale nikdo z rodiny tomu nepřikládal význam - takové aférky byly mezi mladými šlechtici na denním pořádku a většinou končily malým dárkem na rozloučenou nebo, v případě že se dostavily následky, finančním odškodněním. A proto Ludvíkovo rozhodnutí, že se s Henriettou ožení, způsobilo v rodině značný rozruch. Musel se vzdát svých nástupnických práv a také celého jmění, které by mu jakožto nejstaršímu synovi Maxe Bavorského připadlo. V roce 1859 si sňatek přeci jen prosadil, také díky přímluvě sestry Sisi u bavorského krále. Alžběta měla Henriettu velmi ráda, pro ostatní Wittelsbachy však zůstala jen "tou herečkou", i když jí byl později udělen titul baronky z Wallersee. Ludvík a Henrietta měli dvě děti - dceru Marii Louisu (1958-1940), oblíbenou Sisinu neteř, a syna, který brzy zemřel. Když bylo Marii Louise čtrnáct let, odjela na přání tety Sisi do Vídně, aby dělala společnost malé Valerii. Sisi jí dokonce zařídila svatbu s hrabětem Larischem. Marie Louisa však byla vypočítavá a doplatila na to. Prince Rudolfa seznámila s Mary Vetserovou a zařizovala jim schůzky, samozřejmě ne zadarmo. Když spáchali sebevraždu a na celou věc se přišlo, upadla u dvora v nemilost. Po Henriettině smrti se Ludvík oženil podruhé, jeho vyvolená, Antonie Barthová, byla opět herečka.

Karel Theodor Bavorský - "Gackel"

Karel Theodor, zvaný Gackel (v češtině něco jako Kvokáč), byl nejmilejší bratr císařovny Alžběty. Gackel se zajímal o přírodu a hudbu, v roce 1857 začal sloužit v armádě. O několik let později, v únoru 1865, se oženil s princeznou Žofií z rodu Sasko-Koburského, která mu porodila dceru Amélii. Žofie však měla dost chatrné zdraví a zanedlouho po narození dcery zemřela. Po smrti manželky si Karel Theodor usmyslel, že se stane stůj co stůj lékařem. Bylo to dost neobvyklé přání, Gackel si ale stál pevně za svým - bude očním lékařem. Po dokončení studií se oženil znovu s portugalskou princeznou Marií José (jedna její sestra - Marie Terezie, si vzala arcivévodu Karla Ludvíka, další sestra - Marie Antonie, měla se svým manželem Robertem Bourbunsko-Parmským dceru Zitu, která se později stane poslední císařovnou). Se svou druhou ženou prožil vévoda mimořádně šťastné manželství, ze kterého vzešlo pět dětí - Žofie (1875), Alžběta (1876), Marie Gabriela (1878), Ludvík Vilém (1884) a František Josef (1888). Gackel působil nejprve jako lékař v Curychu, pak si otevřel ordinaci v Possenhofenu, kde zdarma léčil pacienty (lidé z okolí mu říkali "náš doktor"). Denně mu jich do ordinace přicházelo prý až třicet. Karel Theodor si v Mnichově za čas zařídil vlastní kliniku (dodnes nese jeho jméno), která proslula široko daleko. Léčení očních nemocí se vévoda věnoval prakticky až do své smrti v roce 1908.

Max Emanuel Bavorský - "Mapperl"

Max Emanuel, zvaný Mapperl, se narodil v prosinci roku 1849 jako nejmladší dítě a třetí syn vévody Maxe Bavorského. V mládí si prošel obvyklou vojenskou kariérou - čtyři týdny sloužil jako obyčejný voják, osm týdnů jako kaprál, pak byl povýšen na důstojníka a u tohoto povolání nakonec zůstal. Max Emanuel se zamiloval do princezny Amálie Sasko-Koburské. Ta však byla již zasnoubena s Leopoldem Bavorským a měli se v nejbližší době brát. Povídalo se, že ve prospěch svého bratra zasáhla císařovna Sisi - za Leopolda provdala dceru Giselu (císařská dcera se přeci neodmítá) a Mapperl měl cestu k Amálii volnou. V roce 1875 se s ní oženil a měli tři syny- Siegfrieda Augusta (1876), Christopha Josefa (1879) a Luitpolda Emanuela (1890). Zemřel v roce 1893 ve věku pouhých čtyřiceti tří let.

Zpět